Skip to content

Mācības “Google rīki” noslēgušās

    Beidzies Cēsu Digitālā centra kurss “Google rīki”, kuros jaunas zināšanas ieguva vairāk kā 30 dalībnieki. Visus tematus paspējām apskatīt vēl klātienē, lai arī mācības notika 4 reizes ar 2 nedēļu intervālu starp nodarbībām. Liels paldies pasniedzējai Inesei Udrovskai, par kuru saņēmām lieliskas atsauksmes. Visi dalībnieki saņēma arī elektroniski parakstītas Digitālā centra apliecības par tiem mācību posmiem kuros piedalījās. Tā dažiem apliecībā ierakstu vairāk, bet citiem tikai daži, taču tieši tie kas bija vajadzīgi lai varētu pilnvērtīgāk izmantot pieejamos risinājumus. Dalībnieki aptaujās daudzkārt minējuši sev vēlamo kursu tematus pie kuriem jau šobrīd esam sākuši strādāt.