Skip to content

5. Meklējiet, kas ir “šaurais pudeles kakls”

Tieši tur meklējamas visefektīvākās digitalizācijas iespējas. Nereti kāds no procesiem aizņem lielu daļu laika, tas ir ļoti riskants dažādu apstākļu dēļ, vai, iespējams, ļoti dārgs. Protams, ne vienmēr tam būs viegls risinājums un ne vienmēr tas ir atrodams “vienā rāvienā”, tomēr ir skaidrs, ka tieši šī jautājuma atrisinājums uzņēmumam ļautu paiet soli uz priekšu. Ja ir identificēta lielākā vajadzība, var sākt meklēt iespējamos digitālo risinājumu veidus tai. Būtiski ir spēt visai precīzi definēt šo vajadzību. Iespējams, kādu darbību prot tikai viens darbinieks un ja ar to kas notiek, uzņēmums pakalpojumu nevar sniegt. Te iespējami vairāki scenāriji – var skatīties uz iespēju procesu daļēji vai pilnībā automatizēt. Otrs virziens – rast instrukcijas kaut vai detalizēta video formātā, kas ļautu ne tik ātri, bet tomēr īstenot pakalpojumu vai pasūtījumu. Šajā piemērā būtiski ir samazināt riskus. Ja apkalpošana ir iemesls, kas sagādā lielākās raizes, tad, iespējams, var meklēt risinājumus pašapkalpošanai? Klienti šobrīd lieliski tiek galā ar svītrkodu skenēšanu un maksājumkaršu ievietošanu norēķinu iekārtās vai pasūtījumiem tiešsaistes risinājumos. Tas neliek aizvietot esošo apkalpošanu, savukārt var palielināt noietu nepalielinot pārdevēju skaitu.