Skip to content

1. Sāciet runāt par digitalizāciju uzņēmumā

Tas var būt kā labs “starta šāviens”, par to vienkārši sākt runāt, diskutēt, meklēt idejas, kuras šķiet aktuālas gan vadībai, gan darbiniekiem. Noskaidrojiet, kā šādu attīstību šobrīd saskata uzņēmuma darbinieki, jo tieši viņi bieži vien ir tie, kas saskaras ar pircēju jautājumiem, sadarbības partneru aicinājumiem un vajadzībām. Izskatiet to kā vienu no dienas kārtības jautājumiem šī gada pirmajās sapulcēs. Nākošajās apkopojiet izvirzītās domas un izvērtējiet iespējās, stratēģijas un piedāvājumus. Zinot idejas ir iespējams meklēt veidus, kā tās īstenot vai meklēt kādu, kas var ko ieteikt. Nereti runāšanu uzņēmumi atliek, jo pastāv uzskats, ka tas būs dārgi. Taču nav iespējams zināt cik viens vai otrs risinājums būs dārgs, kamēr nav īsti izdomāts, ko vajadzētu panākt. Digitalizācija nav sinonīms automatizācijai. Automatizācija var būt kā viens no digitalizācijas veidiem, taču ne tuvu ne katrā uzņēmumā automatizācija vajadzīga.