Skip to content

6. Viens nav “karotājs” – meklējiet komandu

Digitalizācijas procesu uzsākt vienam ir milzīga cīņa, tas var arī būt neiespējami. Šis ieteikums izteikti saskan ar pirmo, kur aicinu sākt runāt par to sapulcēs un citās komunikācijas formās. Ja veidosiet lielāku izpratni, spēsiet formulēt sava uzņēmuma digitālās attīstības vīziju un nospraust kaut nelielus, bet nākošos soļus, šī mērķa īstenošanā atradīsiet aizvien lielāku darbinieku iesaisti un skaidrību par mērķi. Darbinieki nevēlas darīt darbības ko nesaprot. Ir vērts atrast darbiniekus, kam šī vīzija liek iemirdzēties acīm, šķiet saistoša un ir vēlme painteresēties par to vairāk. Iespējams, var atrast veidu kā šādiem darbiniekiem samazināt pienākumu sarakstu, tos aizvietojot ar līdera lomu digitālā attīstībā. Katram zināms, ka komandā ir liels spēks, tas izmantojams arī šajā jomā. Iespējams, pat var atrast veidu, finanses un laiku ļaujot darbiniekiem apmeklēt papildus mācības šajā virzienā. Šobrīd ir liels skaits piedāvājumu – gan maksas, gan bezmaksas mācībām. To vajag izmantot savā un sava uzņēmuma labā.