Skip to content

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA: UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

  Cēsu Digitālais centrs, Digitālās nedēļas 2024 ietvaros, 15. maijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 Cēsu Izstāžu namā, Pils laukumā 3 organizē pasākumu. Tas paredzēts Cēsu novada mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

  Pasākuma apraksts

  • Vienkāršotas automatizācijas iespējas MVU: uzziniet par dažādiem automatizācijas rīkiem, kas var padarīt jūsu uzņēmuma darbību  produktīvāku;
  • Mākslīgā intelekta pielietojums MVU: gūstiet ieskatu, kā mākslīgā intelekta risinājumi var atvieglot ikdienas darbu, uzlabojot gan darbinieku, gan kopējo uzņēmuma efektivitāti;
  • Uzņēmēja praktisks pieredzes stāsts par uzņēmuma digitalizāciju: stāsts par to, kā ar vienkāršiem rīkiem digitalizēt biznesa procesus uzņēmumā;
  • Informācija par Eiropas Digitālās inovācijas centra piedāvātajām finansējuma atbalsta iespējām: uzziniet par pieejamajiem finanšu resursiem un atbalstu, kas paredzēts uzņēmumu digitalizācijai;
  • Cēsu novada IT speciālistu apmācību programma: iepazīstieties ar plānoto jauno mācību programmu, kas paredzēta IT speciālistu zināšanu uzlabošanai vai papildus jaunu IT jomu apgūšanai;
  • Mini KICKSTART darbnīca: praktiska darbnīca uzņēmējiem, kuras laikā palīdzēsim saprast, kas ir digitalizācija, aicināsim padomāt par uzņēmumu šī brīža izaicinājumiem un potenciālajiem digitalizācijas risinājumiem;
  • Diskusija par MVU kopienas stiprināšanas iespējām: piedalieties diskusijā par to, kā kopīgi stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu kopienu un tās attīstību Cēsu novadā.

  Pieteikšanās

  Pasākumu organizē

  Pasākums notiek projekta “EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā” (Nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001) un projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (Nr. 101083983) ietvaros. Pasākumu finansē Eiropas Savienība un Eiropas Savienība – NextGenerationEU. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.