Skip to content

Digitālo prasmju novērtējums

Esam izstrādājuši rīku ar kuru iespējams izvērtēt savas digitālās prasmes 6 kompetencēs un vairāk kā 20 dažādos tematos. Novērtējuma rezultātā uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet novērtējuma pārskatu, kas parādīs kurās kompetencēs jums nepieciešams savu digitālo pratību pilnveidot un kā izskatās jūsu pašvērtējums pret uzrādītajām zināšanām. Izbrīvējiet sev stundu laika un noskaidrojiet savu daigitālo prasmju līmeni!