Skip to content

Digitālo tehnoloģiju un pedagoģijas prasmju pilnveide

Viss par šīm mācībām

Skolā izaicinājumu šobrīd ir ne mazums – kompetenču izglītība, liels skaits dažādu digitālo rīku un bērni, kuri prasa izdomāt aizvien jaunas un jaunas mācību metodes. Tādēļ mēs – Cēsu Digitālais centrs kopā ar Cēsu novada izglītības pārvaldi esam izveidojuši mācību programmu, ar ko vēlamies palīdzēt jums vieglāk tikt ar šie izaicinājumiem galā.

Kas šīs par mācībām?

Kādā formā mācības notiks?

Kad mācības notiks?

Kāda ir mācību programma?

Vai un kā par to varēs saņemt beigšanas apliecību?

Vai būs izdales materiāli?

Jautājumiem un papildinformācijai

Pieteikšanās