Skip to content

Digitalizācijas treniņš “Kickstart”

Kas ir šis treniņš?

Aicinām mazos un vidējos uzņēmumus pieteikties Kickstart digitalizācijas treniņā, kā mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem izprast, kas ir digitalizācija un kā tās iespējas izmantot sava biznesa attīstībai. Treniņi notiek klātienē, dažādās Latvijas vietās.

Šo mācību nodarbībās dalībnieki vērtēs savus biznesa procesus, definēs biznesa izaicinājumus un meklēs idejas, kā šos izaicinājumus risināt, kā arī iedvesmosies no citu uzņēmumu pieredzes stāstiem. Tas ļaus uzņēmumiem analizēt savu šodienu un veidot vīziju, kā kļūt efektīvākam un konkurētspējīgākam nākotnē. Šo mācību laikā uzņēmumi arī mācīsies sagatavot visu nepieciešamo informāciju lai saņemtu finansējuma atbalstu savām digitalizācijas idejām grantu formā, kā arī ar daļēju līdzfinansējumu programās līdz pat milionu projektiem.

Detalizētāk par treniņu var uzzināt noskatoties šo video (20 min)

Atsauksmes no iepriekšējiem treniņiem

Lektori/Mentori

Aleksandrs Ļubinskis

EDIC eksperts, reģionālais koordinators

Nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” valdes priekšsēdētājs

Vita Brakovska

EDIC eksperts

Biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” valdes priekšsēdētāja


Papildus treniņā piedalīsies uzņēmumi ar saviem pieredzes stāstiem un mentori, kas palīdzēs ar savas “digitalizācijas ceļa kartes” precizēšanu.


Treniņa ilgums un forma

Treniņš notiek 4 dienās klātienē ar aptuveni 1 nedēļas pārtraukumiem, kuru laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.

Pasākumi ir bez maksas. Tie tiek finansēti ar ES atjaunošanas fonda projekta Development of AI-ICT for Manufacturing EDIH in Latvia EDIHLV- 101083983

Pieteikties mācībām

1. diena – Lielā bilde
KĀPĒC darīt
KO darīt
Digitālās transformācijas jēdziens un būtība, piemēri
Kāpēc tas ir vajadzīgs
Pavedieni digitalizācijas idejām
Apskatām dažādus biznesa procesus
LEAN un citas pieejas
2. diena – Digitālās transformācijas virzieni
darīt
KAD to darīt
Procesu digitalizācijas virzieni
Resursu pārvaldība
E-komercijas iespējas
Datu analītika un tās nozīme
Sadarbība tehnoloģiju izstrādē arstudentiem un augstskolām
3. diena – Ceļa kartes veidošana
KAD to darīt
Transformācijas procesi uzņēmumāUzņēmuma iekšējā inovācijas kultūra
Citātu pārveide vajadzībās un risinājumos
Dizaina domāšana, 4x aspektu izvērtējums
Digitālās transformācijas ceļa kartes veidošana
4. diena – KopsavilkumsIedvesmas vieslekcija
Noslēguma prezentācijas un ekspertu komentāri, papildinājumi, ieteikumi.

Digitalizācijas treniņš KICKSTART tiek īstenots Projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in
Latvia” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu
digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.
Projekta īstenošanas ilgums: 1.09.2022. – 31.08.2025.
Projekta kopējās izmaksas: 2 919 281 EUR; ES grants: 1 459 640
EUR ANM atbalsts: 1 459 641 EUR