Skip to content

Ko mēs darām?

Cēsu Digitālā centra galvenais mērķis ir veidot Cēsu novadu par viedo tehnoloģiju centru, pilnveidojot sabiedrības digitālās zināšanas, ieviešot digitālos rīkus publiskā pārvaldē un piesaistot informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un talantus.

Mērķa īstenošanai centrs veic šādus uzdevumus:
1.3.1. digitālo industriju popularizēšana sabiedrībā (t.sk. jauniešiem), informējošu un izglītojošu pasākumu
organizēšana;
1.3.2. Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju digitālo prasmju attīstība un mūžizglītības aktivitāšu
organizēšana;
1.3.3. Cēsu novada informācijas tehnoloģiju uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana, sadarbības
veicināšana;
1.3.4. jaunu digitālo uzņēmumu, tai skaitā, jaunuzņēmumu piesaistīšanas aktivitāšu organizēšana;
1.3.5. īstenot aktivitātes, kas veicina tādu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, kas nodrošina viedas
pašvaldības attīstību;
1.3.4. ārējā finansējuma piesaistīšana Cēsu Digitālā centra uzdevumu īstenošanai
1.3.6. veic citus uzdevumus, kas nepieciešami Cēsu Digitālā centra mērķa sasniegšanai un normatīvajos tiesību
aktos nav aizliegti.

Tehnoloģiju nozīme visās jomās pieaug ar katru dienu. Ir ļoti grūti konkurēt šādā pasaulē, ja nemēģinām būt gudrāki un skatīties tālāk. Ar tiem pašiem instrumentiem nevar sasniegt citu rezultātu, tādēļ nepieciešams jau šodien sākt gudri izmantot piedāvātos rīkus un tehnoloģijas, lai rīt būtu vienās starta pozīcijās ar efektīvākajām ekonomikām Latvijā un pasaulē.

… vienkāršā valodā sakot – veicam dažādas aktivitātes, lai Cēsis un tās apkārtni pievērstu IT nozarei, ar to saprotot uzņēmēju pievēršanu tehnoloģiju izmantošanai produktivitātes uzlabošanai, savukārt sabiedrību – tās digitālās pratības attīstīšanai un pārprofilēšanas veicināšanai.