Skip to content

Contacts

Send a message directy from here

  Sūti e-pastu

  info@cdc.lv

  Call us and ask!

  Tel. +371 27338758

  Legal information:

  Cēsu novada pašvaldība
  Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

  Reģ.Nr. 90000031048

  Konti maksājumiem
  LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 visiem maksājumiem izņemot NĪN
  LV34 UNLA 0055 0004 7818 2 SEB NĪN maksājumiem
  LV36 HABA 0001 4020 3883 7 visiem maksājumiem izņemot NĪN
  LV71 HABA 0551 0519 4573 1 HABA NĪN maksājumiem
  LV60 PARX 0002 6785 6001 7 visi maksājumi
  LV73 RIKO 0002 0131 0575 1 visi maksājumi
  LV23 LPNS 0004 1034 4533 1 visi maksājumi, iespējams veikt skaidrā naudā

  Ziedojumiem
  LV82 UNLA 0050 0026 9190 1
  LV45 HABA 0551 0078 6464 6

  Norēķiniem ar Cēsu novada pašvaldību izmanto e-pastu: rekini@cesunovads.lv