Skip to content

Digitalizācijas treniņš lieliem uzņēmumiem “Kickstart L”

Kas ir šis treniņš?

Aicinām lielos uzņēmumus pieteikties Kickstart digitalizācijas treniņā, kā mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem izprast, kas nepieciešams digitalizācijas projektu realizēšanai. Treniņi notiek klātienē, Rīgā.

Šo mācību nodarbībās dalībnieki vērtēs savus biznesa procesus, definēs biznesa izaicinājumus un meklēs idejas, kā šos izaicinājumus risināt, kā arī iedvesmosies no citu uzņēmumu pieredzes stāstiem. Tas ļaus uzņēmumiem analizēt savu šodienu un veidot vīziju, kā kļūt efektīvākam un konkurētspējīgākam nākotnē. Šo mācību laikā uzņēmumi arī mācīsies sagatavot visu nepieciešamo informāciju lai saņemtu finansējuma atbalstu savām digitalizācijas idejām grantu formā, kā arī ar daļēju līdzfinansējumu programās līdz pat milionu projektiem.

Lektori/Mentori

Aleksandrs Ļubinskis

EDIC eksperts, reģionālais koordinators, Nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” valdes priekšsēdētājs

Ikdienā lielākoties rūpējas par pieaugušo izglītību digitālo tehnoloģiju jomā. Aizrauj aizvien jauni digitālie rīki un risinājumi, līdz ar to izveidojušās plašas zināšanas par dažādām tehnoloģijām un risinājumiem, kas var palīdzēt gan uzņēmumiem un ikvienam iedzīvotājam ikdienas uzdevumu efektīvai veikšanai. Vadījis uzņēmumu, gan bijis skolotājs, gan lielas datorsistēmas administrators.

Artūrs Pielēns-Pelēns

Squalio biznesa attīstības direktors, Rīga Business School lektors

Pieredzējis biznesa procesu izstrādes, plānošanas un ieviešanas eksperts, kas savas pieredzes laikā ir sarabojies un virkni uzņēmumu gan Latvijā gan citās pasaules valstīs. Galvenais fokuss ir procesu apzināšana, vērtības noteikšana, digitalizēšana, efektizēšana kā arī procesiem nepieciešamo resursu, tehnoloģiju un partneru piesaiste.
Tāpat Artūrs vairākus gadus ir docents un pasniedzējs Rīgas Biznesa Skolā pasniedzot pakalpojumu vadības kursu MBA un EMBA studentiem.

Vita Brakovska

EDIC eksperts, Biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” valdes priekšsēdētāja

Ilggadēja pieredze cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā publiskā un privātā sektorā, jo īpaši – indivīda radošo prasmju pielietojums nestandarta situāciju risināšanai un dizaina domāšanas pieejas integrācija iekšējo organizatorisko procesu pilnveidē. Intensīva apmācību un hakatonu vadīšanas pieredze (1600+ aktivitātes) ar mērķi līdzvērtīgi iesaistīt dalībniekus uz vērtību balstītu risinājumu izstrādē.


Papildus treniņā piedalīsies uzņēmumi ar saviem pieredzes stāstiem un mentori, kas palīdzēs ar savas “digitalizācijas ceļa kartes” precizēšanu.


Treniņa ilgums un forma

Treniņš notiek 3 dienās klātienē ar aptuveni 1 nedēļas pārtraukumiem, kuru laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.

Pasākumi ir maksas de-minimis atbalsta ietvaros 800eur. Pašiem dalībniekiem uzņēmumiem apmaksa nav jāveic. Minētā summa tiek reģistrēta uzņēmuma de-minimis atbalsta reģistrā.

Tie tiek finansēti ar ES atjaunošanas fonda projekta Development of AI-ICT for Manufacturing EDIH in Latvia EDIHLV- 101083983

Pasākumu kalendārs

Pieteikties mācībām

Telefons: +37126181851

E-pasts: info@cdc.lv

Whatsapp: https://wa.me/37127338758

1. diena – KO NO MANIS VAJADZĒS>Digitālās transformācijas jēdziens un būtība, piemēri Digitālizācijas projektu secīgi darba posmi un uzdevumi, ceļa kartei nepieciešamie uzņēmuma dati;
>Dažādu biznesa procesu apskats un dokumentēšana, procesa shematisku atspoguļojumu un parametru KPI noteikšanas iepazīšana un praktisks pielietojums;
>LEAN un citas pieejas biznesa procesu efektivitātes uzlabošanai;
2. diena – KĀ TAS IETEKMĒS UZŅĒMUMU>Biznesa procesu savstarpēja mijiedarbība, biznesa procesu karte uzņēmumā;
>Papildus uzlabojumu iespējas saistītajos biznesa procesos nākotnē;
>Dokumentācijas formas, un izmantošanas principi uzņēmumos;
>Transformācijas procesi;
>Uzņēmuma iekšējā inovācijas kultūra;
>Biznesa procesu datu analīta;
3. diena – VAI TAS DERĒS>Ceļa kartes analīze;
>Noslēguma prezentācijas un ekspertu komentāri, papildinājumi, priekšlikumi uzlabojumiem.

Digitalizācijas treniņš KICKSTART tiek īstenots Projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in
Latvia” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu
digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.
Projekta īstenošanas ilgums: 1.09.2022. – 31.08.2025.
Projekta kopējās izmaksas: 2 919 281 EUR; ES grants: 1 459 640
EUR ANM atbalsts: 1 459 641 EUR